Thanh ray nam châm lắp nổi C3

450.000

Thanh ray nam châm lắp nổi C3 là một phần không thể thiếu trong hệ đèn ray nam châm. Là sản phẩm chuyên dùng để định hình, và tạo hình các hệ đèn.