Sứ mệnh:

SƠN LAM GROUP luôn nỗ lực không ngừng nhằm nâng cao giá trị sống thông qua chất lượng nguồn sáng nói riêng và không gian nội thất nói chung

Tầm nhìn:

Trở thanh doanh nghiệp đi đầu trong cải tiến chất lượng, tính năng, thiết kế mẫu mã đèn nói riêng và nguồn sáng nói chung

Văn hóa doanh nghiệp:

Xây dựng môi trường doanh nghiệp lành mạnh, hợp tác nhằm tạo mọi điều kiện cho nhân viên cống hiến, rèn luyện phát triển bản thân qua đó kiến tạo giá trị cho xã hội

Tinh thần Doanh Nghiệp

SƠN LAM GROUP được xây dựng trên tinh thần:

Quyết tâm trong công việc

Sáng tạo giá trị mới

Tân tâm chăm sóc khách hàng

Thẳng thắn trong trao đổi

Kỷ Luật trong hành vi

Chân thành trong cách sống

Tất cả vì mục tiêu: KIẾN TẠO GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG