Thanh ray nam châm lắp âm C2

450.000

Thanh ray nam châm lắp âm C2 là một phần không thể thiếu trong hệ đèn ray nam châm. Là sản phẩm chuyên dùng để định hình, và tạo hình các hệ đèn.