Nguồn mỏng 12V 25A SLD

400.000

Nguồn mỏng 12V 25A SLD chuyên sử dụng lắp trong các tủ kệ, với đặc tính mỏng, gọn và công suất cao, dễ dàng lắp ở các khe tủ, kệ.