Nguồn đèn LED dây 220V SLD

20.000

Nguồn Đèn Led Dây 220V SLD được dùng biến đổi dòng điện 1 chiều 220V ra dòng điện xoay chiều 220V để phù hợp sử dụng với đèn led dây.