Đèn LED module 12V 3 bóng chip 5730 SLD

4.600

Đèn LED module 12V 3 bóng chip 5730 SLD với ưu điểm tiết kiếm điện năng, màu sắc đa dạng, chuyên được dùng trong các biển quảng cáo hoặc biển hiệu.