Đèn LED đui xoáy đế đúc 30W SLD

144.000

Đèn LED đui xoáy đế đúc 30W SLD được sử dụng nhằm thay thế các loại đèn huỳnh quang compact công suất lớn, với ưu điểm hiệu suất cao, tiết kiệm chi phí và vận hành bền bỉ.