Phụ kiện nối góc nam châm

180.000

Nối góc nam châm dùng để kết nối và dẫn điện giữa 2 thanh ray với nhau tại các điểm góc vuông trên trần hoặc giữa trần với tường, giúp điện được phân bố đều khắp hệ ray nam châm