Phụ kiện đầu nối tiếp ray nam châm

180.000

Đầu nối tiếp ray nam châm dùng để kết nối và dẫn điện giữa 2 thanh ray với nhau tại các đường thẳng hoặc góc cắt bất kì, giúp điện được phân bố đều khắp hệ ray nam châm