Phụ kiện đầu cấp nguồn cho thanh ray nam châm

136.000

Đầu cấp nguồn cho thanh ray nam châm dùng để kết nối và dẫn điện từ nguồn điện 48V đến toàn bộ hệ đèn ray nam châm, giúp hệ ray hoat động an toàn và ổn định.